Wednesday, January 23, 2008

Sometimes I hate life so bad I can hardly stand it

Hôm nay là kỉ niệm 8 năm ngày em đến xứ sở quà-la, kăng-gu-ru này mà toàn những chuyện buồn bực. Đầu tiên em nhận rejection e-mail từ một công ty kế toán mà em có interview hôm qua, sếp cắt giờ làm rồi mới hay tin anh Heath Ledger qua đời. Vĩnh biệt chàng Casanova trong lòng em

Đời cơ bản là buồn.