Sunday, May 31, 2009

Hậu Yahoo! 360°

Lâu lắm rồi không viết trong blog này nhưng nhận tin Yahoo! 360° sắp đóng cửa thấy tiêng tiếc. Dù gì cũng đã gắn bó với nó đã lâu, đã giữ liên lạc và bám sát thông tin cập nhật của "friends" còn hơn cả stalkers. Thế nên muốn thăm dò ý kiến mọi người sẽ chuyển địa bàn hoạt động đi đâu sau ngày 13 tháng 7?

1) Yahoo! 360plus
2) Blogspot
3) Livejournal
4) Myspace
5) Xanga
6) Twitter
7) Facebook
8) Others