Thursday, July 19, 2007

I can fly...
Hôm qua trong lúc lượn lờ trên esnips tự dưng nghe được bài Gabriel của Lamb hay quá. Hồi trước đã từng nghe 2 bài khác của mấy bạn cừu này là Gorecki Wonder, ấn tượng là nhạc hơi giống Massive Attack (khoản mơ màng) và giọng ca sĩ nữ trong ban nhạc nghe là lạ. Bài Gabriel này tạo cảm giác lâng lâng như lạc vào cõi thiên thai (not in that sense!) mà vừa da diết khó tả. Lâu lâu rồi mới nghe được một bài mà mấy giây đầu tiên đã grabs my attention như vậy.

Lamb - Gabriel

I can fly
But I want his wings
I can shine even in the darkness
But I crave the light that he brings
Revel in the songs that he sings
My angel Gabriel

I can love
But I need his heart
I am strong even on my own
But from him I never want to part
He's been there since the very start
My angel Gabriel...

No comments:

Post a Comment