Saturday, February 9, 2008

I met my Idol

Giống như Việt Nam, nhìn chung em chả mê hay thần tượng celebrity Úc lợn nào cả. Hugh Jackman thì thinh thích, Heath Ledger thì về trời rồi nên hết mộng, còn lại có Cate Blanchett và Chanel Cole (from Australian Idol 2004) là em thực sự thích. Chả hiểu số thế nào mà hôm qua em đi xem cái Multicultural Festival ở Canberra thì gặp nàng Chanel ở đó. She turned out to be very down to earth, sweet and witty as I had expected. I, on the other hand, turned out to be a total dork. Chả mấy khi gặp star mà lại là star em thích nên em hơi bị starstruck.
[Ngâm nga bài hát của Rouge Traders "I'm falling, I'm falling in love again..."]

Đầu năm gặp hên thế này, hi vọng cả năm sẽ vui vẻ.

Happy Lunar New Year everyone!

No comments:

Post a Comment