Monday, June 29, 2009

Bruno on Rove Live


Bruno có lẽ là khách mời ấn tượng nhất trên Rove Live từ trước đến giờ. The gayest man that ever gayed! Xem mà cười té ghế luôn. Rove là người dẫn chương trình nhưng tối qua đã hoàn toàn mất điện trước Bruno chói lòa.

Hơi tiếc Rove đã bỏ phần "$20 in 20 seconds" mà trong đó câu hỏi cuối cùng dành cho khách mời luôn là "Who would you turn gay for?". Với khách mời là gay thì câu hỏi sẽ ngược lại "Who would you turn straight for?". Nhưng mà được cái phần visual question thay thế buồn cười không kém và câu trả lời của Bruno thì đúng là quá xuất sắc!

Part 1: http://www.youtube.com/watch?v=DchotzuAvgc
Part 2: http://www.youtube.com/watch?v=CUhb2X1y-B4
Part 3: http://www.youtube.com/watch?v=uBqmpeLp7FU

1 comment:

  1. oh my god! Cannot wait anymore for the movie!

    ReplyDelete