Sunday, July 19, 2009

Barrie Gledden - Planet Earth

Hôm qua lượn lờ trên Youtube ngó nghiêng mấy clip của show "Los Hombres de Paco" thì chộp được bài này. Lãng mạn, nung ninh quá cơ! Nghe bài này trong lúc ngắm trăng sao hoặc in the mood for love là hơi bị tuyệt.Maybe everything is right with the world,
It's just that we can't get off it.
Maybe everything is wrong in the world,
It's just we're too proud to see it...

No comments:

Post a Comment